ĐỀ 5 TRẮC NGHIỆM QUẢN TRỊ THƯƠNG HIỆU

12 câu 15 phút

Trạng thái:

ĐỀ 5

THAM GIA

GIÁO VIÊN

Lê Hiếu

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Như Phạm

Như Phạm

HẠNG

2

Số điểm 100%

Thời gian làm 00:00:45

Lê Minh

Lê Minh

HẠNG

1

Số điểm 100%

Thời gian làm 00:00:29

Như Phạm

Như Phạm

HẠNG

3

Số điểm 100%

Thời gian làm 00:00:46

 • 04

  Lê Minh

  Số điểm: 100%

  Thời gian làm: 00:00:48

 • 05

  Như Phạm

  Số điểm: 100%

  Thời gian làm: 00:00:51

 • 06

  Như Phạm

  Số điểm: 100%

  Thời gian làm: 00:01:00

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan