Đề 5 Trắc nghiệm môn Giáo dục quốc phòng

31 câu 30 phút

Trạng thái:

Đề 5

THAM GIA

GIÁO VIÊN

Lê Hiếu

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Nguyễn Thị Kiêm Hằng

Nguyễn Thị Kiêm Hằng

HẠNG

2

Số điểm 70.97%

Ngọc Tú

Ngọc Tú

HẠNG

1

Số điểm 100%

Nguyễn Khánh Duy

Nguyễn Khánh Duy

HẠNG

3

Số điểm 70.97%

 • 04

  Ngọc Tú

  Số điểm: 35.48%

 • 05

  An Ny Nguyễn Lê

  Số điểm: 25.81%

 • 06

  An Ny Nguyễn Lê

  Số điểm: 25.81%

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn