ĐỀ 5 TRẮC NGHIỆM KINH TẾ VĨ MÔ

15 câu 20 phút

Trạng thái:

ĐỀ 5

THAM GIA

GIÁO VIÊN

Lê Hiếu

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Tuy Văn

Tuy Văn

HẠNG

2

Số điểm 60%

Nguyễn Tiến Vĩ

Nguyễn Tiến Vĩ

HẠNG

1

Số điểm 93.33%

Nguyễn Tiến Vĩ

Nguyễn Tiến Vĩ

HẠNG

3

Số điểm 33.33%

 • 04

  Lý Bảo Vi

  Số điểm: 26.67%

 • 05

  trúc anh

  Số điểm: 26.67%

 • 06

  Mấu Minh Thông

  Số điểm: 0%

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan