ĐỀ 5 TRẮC NGHIỆM KINH TẾ VI MÔ

15 câu 20 phút

Trạng thái:

ĐỀ 5

THAM GIA

GIÁO VIÊN

Lê Hiếu

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Võ Phụng Kiều

Võ Phụng Kiều

HẠNG

2

Số điểm 0%

Thúy Võ

Thúy Võ

HẠNG

1

Số điểm 0%

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan