ĐỀ 5 TRẮC NGHIỆM HÀNH VI TỔ CHỨC

12 câu 15 phút

Trạng thái:

ĐỀ 5

THAM GIA

GIÁO VIÊN

Lê Hiếu

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Do Ngoc Bich

Do Ngoc Bich

HẠNG

2

Số điểm 41.67%

Thời gian làm 00:02:37

Nhật Minh Lê

Nhật Minh Lê

HẠNG

1

Số điểm 50%

Thời gian làm 00:03:42

Do Ngoc Bich

Do Ngoc Bich

HẠNG

3

Số điểm 41.67%

Thời gian làm 00:02:37

 • 04

  Do Ngoc Bich

  Số điểm: 41.67%

  Thời gian làm: 00:02:37

 • 05

  Do Ngoc Bich

  Số điểm: 41.67%

  Thời gian làm: 00:02:37

 • 06

  Hà Thu

  Số điểm: 33.33%

  Thời gian làm: 00:02:31

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan