ĐỀ 5 TRẮC NGHIỆM HÀNH VI TỔ CHỨC

12 câu 15 phút

Trạng thái:

ĐỀ 5

THAM GIA

GIÁO VIÊN

Lê Hiếu

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Nhi Phan

Nhi Phan

HẠNG

2

Số điểm 91.67%

Thời gian làm 00:00:37

Ngô Diễm

Ngô Diễm

HẠNG

1

Số điểm 100%

Thời gian làm 00:01:03

Nhi Phan

Nhi Phan

HẠNG

3

Số điểm 83.33%

Thời gian làm 00:01:12

 • 04

  Nhi Phan

  Số điểm: 83.33%

  Thời gian làm: 00:01:27

 • 05

  Nhi Phan

  Số điểm: 75%

  Thời gian làm: 00:00:29

 • 06

  Tuyền Trần

  Số điểm: 75%

  Thời gian làm: 00:01:37

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan