ĐỀ 5 TRẮC NGHIỆM CHUYÊN ĐỀ BỆNH DA LIỄU

31 câu 30 phút

Trạng thái:

ĐỀ 5

THAM GIA

GIÁO VIÊN

Lê Hiếu

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

An Ny Nguyễn Lê

An Ny Nguyễn Lê

HẠNG

2

Số điểm 54.84%

Thời gian làm 00:00:20

 Lê Hiếu

Lê Hiếu

HẠNG

1

Số điểm 87.10%

Thời gian làm 00:01:18

An Ny Nguyễn Lê

An Ny Nguyễn Lê

HẠNG

3

Số điểm 51.61%

Thời gian làm 00:00:18

 • 04

  Hiểu Minh

  Số điểm: 51.61%

  Thời gian làm: 00:00:23

 • 05

  Hiểu Minh

  Số điểm: 48.39%

  Thời gian làm: 00:00:19

 • 06

  Hiểu Minh

  Số điểm: 45.16%

  Thời gian làm: 00:00:29

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan