ĐỀ 5 TRẮC NGHIỆM CHUYÊN ĐỀ BỆNH DA LIỄU

31 câu 30 phút

Trạng thái:

ĐỀ 5

THAM GIA

GIÁO VIÊN

Lê Hiếu

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Nguyen Ngoc Han

Nguyen Ngoc Han

HẠNG

2

Số điểm 93.55%

Khánh Huyền

Khánh Huyền

HẠNG

1

Số điểm 93.55%

 Lê Hiếu

Lê Hiếu

HẠNG

3

Số điểm 87.10%

 • 04

  Nguyen Ngoc Han

  Số điểm: 77.42%

 • 05

  Trangg Thiên

  Số điểm: 70.97%

 • 06

  JAnry TrAng

  Số điểm: 64.52%

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan