ĐỀ 5 TRẮC NGHIỆM CHUYÊN ĐỀ BỆNH DA LIỄU

31 câu 30 phút

Trạng thái:

ĐỀ 5

THAM GIA

GIÁO VIÊN

Lê Hiếu

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

 Lê Hiếu

Lê Hiếu

HẠNG

2

Số điểm 87.10%

Thời gian làm 00:01:18

Khánh Huyền

Khánh Huyền

HẠNG

1

Số điểm 93.55%

Thời gian làm 00:03:50

Trangg Thiên

Trangg Thiên

HẠNG

3

Số điểm 70.97%

Thời gian làm 00:04:42

 • 04

  JAnry TrAng

  Số điểm: 64.52%

  Thời gian làm: 00:06:56

 • 05

  Khánh Huyền

  Số điểm: 61.29%

  Thời gian làm: 00:03:31

 • 06

  An Ny Nguyễn Lê

  Số điểm: 54.84%

  Thời gian làm: 00:00:20

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan