Đề 4 Trắc nghiệm môn Giáo dục quốc phòng

31 câu 30 phút

Trạng thái:

Đề 4

THAM GIA

GIÁO VIÊN

Lê Hiếu

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

An Ny Nguyễn Lê

An Ny Nguyễn Lê

HẠNG

2

Số điểm 35.48%

Dũng Thành Lưu

Dũng Thành Lưu

HẠNG

1

Số điểm 61.29%

An Ny Nguyễn Lê

An Ny Nguyễn Lê

HẠNG

3

Số điểm 35.48%

 • 04

  An Ny Nguyễn Lê

  Số điểm: 32.26%

 • 05

  An Ny Nguyễn Lê

  Số điểm: 32.26%

 • 06

  An Ny Nguyễn Lê

  Số điểm: 32.26%

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan