Đề 4 Trắc nghiệm Luật doanh nghiệp

12 câu 15 phút

Trạng thái:

Đề 4

THAM GIA

GIÁO VIÊN

Lê Hiếu

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Thanh Nhàn

Thanh Nhàn

HẠNG

2

Số điểm 100%

Dương Thị Cẩm Tiên

Dương Thị Cẩm Tiên

HẠNG

1

Số điểm 100%

Dương Thị Cẩm Tiên

Dương Thị Cẩm Tiên

HẠNG

3

Số điểm 100%

 • 04

  Thanh Nhàn

  Số điểm: 100%

 • 05

  Ngân Kim

  Số điểm: 100%

 • 06

  Nhukha Nguyen

  Số điểm: 100%

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan