ĐỀ 4 TRẮC NGHIỆM KINH TẾ VĨ MÔ

15 câu 20 phút

Trạng thái:

ĐỀ 4

THAM GIA

GIÁO VIÊN

Lê Hiếu

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

trúc anh

trúc anh

HẠNG

2

Số điểm 20%

Nguyễn Thị Thu Thùy

Nguyễn Thị Thu Thùy

HẠNG

1

Số điểm 40%

trúc anh

trúc anh

HẠNG

3

Số điểm 0%

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan