ĐỀ 4 TRẮC NGHIỆM KINH TẾ VI MÔ

15 câu 20 phút

Trạng thái:

ĐỀ 4

THAM GIA

GIÁO VIÊN

Lê Hiếu

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Lê Xuân Trang

Lê Xuân Trang

HẠNG

2

Số điểm 13.33%

Nguyễn Dũng

Nguyễn Dũng

HẠNG

1

Số điểm 26.67%

Đại Đức

Đại Đức

HẠNG

3

Số điểm 0%

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan