ĐÊ 4 TRẮC NGHIỆM KẾ TOÁN TÀI CHÍNH

12 câu 15 phút

Trạng thái:

ĐỀ 4

THAM GIA

GIÁO VIÊN

Lê Hiếu

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Linh Nguyễn

Linh Nguyễn

HẠNG

2

Số điểm 58.33%

Linh Nguyễn

Linh Nguyễn

HẠNG

1

Số điểm 75%

Liên Võ

Liên Võ

HẠNG

3

Số điểm 50%

 • 04

  Thái Bình

  Số điểm: 41.67%

 • 05

  Liên Võ

  Số điểm: 41.67%

 • 06

  Hihi

  Số điểm: 33.33%

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan