ĐỀ 4 TRẮC NGHIỆM CHUYÊN ĐỀ BỆNH DA LIỄU

31 câu 30 phút

Trạng thái:

ĐỀ 4 

THAM GIA

GIÁO VIÊN

Lê Hiếu

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Khánh Huyền

Khánh Huyền

HẠNG

2

Số điểm 93.55%

Thời gian làm 00:03:56

Khánh Huyền

Khánh Huyền

HẠNG

1

Số điểm 96.77%

Thời gian làm 00:02:24

Trangg Thiên

Trangg Thiên

HẠNG

3

Số điểm 93.55%

Thời gian làm 00:03:57

 • 04

  Huyền Trang

  Số điểm: 87.10%

  Thời gian làm: 00:03:21

 • 05

  JAnry TrAng

  Số điểm: 83.87%

  Thời gian làm: 00:05:13

 • 06

  Lê Hiếu

  Số điểm: 80.65%

  Thời gian làm: 00:01:21

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan