ĐỀ 4 TRẮC NGHIỆM CHUYÊN ĐỀ BỆNH DA LIỄU

31 câu 30 phút

Trạng thái:

ĐỀ 4 

THAM GIA

GIÁO VIÊN

Lê Hiếu

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Loc Ngo

Loc Ngo

HẠNG

2

Số điểm 74.19%

Thời gian làm 00:05:53

 Lê Hiếu

Lê Hiếu

HẠNG

1

Số điểm 80.65%

Thời gian làm 00:01:21

Lê Thị Ngọc Trâm

Lê Thị Ngọc Trâm

HẠNG

3

Số điểm 48.39%

Thời gian làm 00:06:26

 • 04

  An Ny Nguyễn Lê

  Số điểm: 45.16%

  Thời gian làm: 00:00:29

 • 05

  Hiểu Minh

  Số điểm: 45.16%

  Thời gian làm: 00:00:54

 • 06

  Hiểu Minh

  Số điểm: 41.94%

  Thời gian làm: 00:00:20

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan