Đề 3 TRẮC NGHIỆM TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH

31 câu 30 phút

Trạng thái:

Đề 3

THAM GIA

GIÁO VIÊN

Lê Hiếu

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Nguyễn Khánh Thi

Nguyễn Khánh Thi

HẠNG

2

Số điểm 100%

Nguyễn Khánh Thi

Nguyễn Khánh Thi

HẠNG

1

Số điểm 100%

Trần Văn Bé

Trần Văn Bé

HẠNG

3

Số điểm 100%

 • 04

  Khuong Khai Tran

  Số điểm: 96.77%

 • 05

  Ngọc Ánh Đỗ

  Số điểm: 96.77%

 • 06

  Trang Mạc

  Số điểm: 96.77%

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan