Đề 3 TRẮC NGHIỆM TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH

31 câu 30 phút

Trạng thái:

Đề 3

THAM GIA

GIÁO VIÊN

Lê Hiếu

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Trần Văn Bé

Trần Văn Bé

HẠNG

2

Số điểm 96.77%

Thời gian làm 00:03:37

Trần Văn Bé

Trần Văn Bé

HẠNG

1

Số điểm 100%

Thời gian làm 00:03:33

Trần Văn Bé

Trần Văn Bé

HẠNG

3

Số điểm 64.52%

Thời gian làm 00:05:44

 • 04

  Trần Văn Bé

  Số điểm: 61.29%

  Thời gian làm: 00:08:23

 • 05

  An Ny Nguyễn Lê

  Số điểm: 58.06%

  Thời gian làm: 00:00:10

 • 06

  Vũ Ngọc

  Số điểm: 51.61%

  Thời gian làm: 00:08:04

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan