Đề 3 TRẮC NGHIỆM PHÁP LUẬT ĐẠI CƯƠNG

15 câu 20 phút

Trạng thái:

Đề 3

THAM GIA

GIÁO VIÊN

Lê Hiếu

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Trung Nguyễn

Trung Nguyễn

HẠNG

2

Số điểm 86.67%

Thời gian làm 00:01:01

Trung Nguyễn

Trung Nguyễn

HẠNG

1

Số điểm 100%

Thời gian làm 00:01:08

Trung Nguyễn

Trung Nguyễn

HẠNG

3

Số điểm 86.67%

Thời gian làm 00:02:11

 • 04

  Lý Minh Trí

  Số điểm: 86.67%

  Thời gian làm: 00:06:36

 • 05

  Phúc Lưu

  Số điểm: 66.67%

  Thời gian làm: 00:02:37

 • 06

  Yến Linh

  Số điểm: 66.67%

  Thời gian làm: 00:03:31

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan