Đề 3 Trắc nghiệm môn Giáo dục quốc phòng

31 câu 30 phút

Trạng thái:

Đề 3 

THAM GIA

GIÁO VIÊN

Lê Hiếu

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

An Ny Nguyễn Lê

An Ny Nguyễn Lê

HẠNG

2

Số điểm 25.81%

An Ny Nguyễn Lê

An Ny Nguyễn Lê

HẠNG

1

Số điểm 29.03%

An Ny Nguyễn Lê

An Ny Nguyễn Lê

HẠNG

3

Số điểm 22.58%

 • 04

  An Ny Nguyễn Lê

  Số điểm: 22.58%

 • 05

  Hồng Thắm

  Số điểm: 19.35%

 • 06

  An Ny Nguyễn Lê

  Số điểm: 9.68%

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan