ĐỀ 3 TRẮC NGHIỆM KINH TẾ VĨ MÔ

15 câu 20 phút

Trạng thái:

ĐỀ 3

THAM GIA

GIÁO VIÊN

Lê Hiếu

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Dương Lan Phương

Dương Lan Phương

HẠNG

2

Số điểm 33.33%

trúc anh

trúc anh

HẠNG

1

Số điểm 40%

Mèo Mẹ

Mèo Mẹ

HẠNG

3

Số điểm 13.33%

 • 04

  Hương Bùi

  Số điểm: 0%

 • 05

  Tuy Văn

  Số điểm: 0%

 • 06

  Tuy Văn

  Số điểm: 0%

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan