ĐỀ 3 TRẮC NGHIỆM HÓA LÍ DƯỢC

12 câu 15 phút

Trạng thái:

ĐỀ 3

THAM GIA

GIÁO VIÊN

Lê Hiếu

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Nguyễn Thị Thu Thùy

Nguyễn Thị Thu Thùy

HẠNG

2

Số điểm 33.33%

Đinh Thị Anh Thư

Đinh Thị Anh Thư

HẠNG

1

Số điểm 41.67%

Đinh Thị Anh Thư

Đinh Thị Anh Thư

HẠNG

3

Số điểm 33.33%

  • 04

    Đồng Tăng

    Số điểm: 0%

  • 05

    Đào Thị Trúc Anh

    Số điểm: 0%

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan