ĐỀ 3 TRẮC NGHIỆM CHUYÊN ĐỀ BỆNH DA LIỄU

31 câu 30 phút

Trạng thái:

ĐỀ 3

THAM GIA

GIÁO VIÊN

Lê Hiếu

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Trangg Thiên

Trangg Thiên

HẠNG

2

Số điểm 83.87%

Thời gian làm 00:03:50

Khánh Huyền

Khánh Huyền

HẠNG

1

Số điểm 93.55%

Thời gian làm 00:02:30

JAnry TrAng

JAnry TrAng

HẠNG

3

Số điểm 67.74%

Thời gian làm 00:04:04

  • 04

    Hiểu Minh

    Số điểm: 41.94%

    Thời gian làm: 00:00:20

  • 05

    An Ny Nguyễn Lê

    Số điểm: 41.94%

    Thời gian làm: 00:00:25

  • 06

    An Ny Nguyễn Lê

    Số điểm: 41.94%

    Thời gian làm: 00:00:42

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan