Đề 2 TRẮC NGHIỆM TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH

31 câu 30 phút

Trạng thái:

Đề 2

THAM GIA

GIÁO VIÊN

Lê Hiếu

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Hiểu Minh

Hiểu Minh

HẠNG

2

Số điểm 70.97%

Thời gian làm 00:01:01

Hiểu Minh

Hiểu Minh

HẠNG

1

Số điểm 77.42%

Thời gian làm 00:00:43

Hiểu Minh

Hiểu Minh

HẠNG

3

Số điểm 64.52%

Thời gian làm 00:00:59

 • 04

  Hiểu Minh

  Số điểm: 61.29%

  Thời gian làm: 00:00:48

 • 05

  Hiểu Minh

  Số điểm: 58.06%

  Thời gian làm: 00:01:11

 • 06

  Hiểu Minh

  Số điểm: 48.39%

  Thời gian làm: 00:00:11

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan