Đề 2 TRẮC NGHIỆM TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH

31 câu 30 phút

Trạng thái:

Đề 2

THAM GIA

GIÁO VIÊN

Lê Hiếu

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Nguyễn Minh Hiến

Nguyễn Minh Hiến

HẠNG

2

Số điểm 83.87%

Thời gian làm 00:03:54

Nguyễn Khánh Thi

Nguyễn Khánh Thi

HẠNG

1

Số điểm 87.10%

Thời gian làm 00:03:11

Hiểu Minh

Hiểu Minh

HẠNG

3

Số điểm 77.42%

Thời gian làm 00:00:43

 • 04

  Minh Anh

  Số điểm: 74.19%

  Thời gian làm: 00:06:28

 • 05

  Hiểu Minh

  Số điểm: 70.97%

  Thời gian làm: 00:01:01

 • 06

  Lê Quang

  Số điểm: 70.97%

  Thời gian làm: 00:07:45

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan