Đề 2 Trắc nghiệm môn Giáo dục quốc phòng

31 câu 30 phút

Trạng thái:

Để 2

THAM GIA

GIÁO VIÊN

Lê Hiếu

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

An Ny Nguyễn Lê

An Ny Nguyễn Lê

HẠNG

2

Số điểm 25.81%

Thời gian làm 00:00:22

An Ny Nguyễn Lê

An Ny Nguyễn Lê

HẠNG

1

Số điểm 25.81%

Thời gian làm 00:00:17

An Ny Nguyễn Lê

An Ny Nguyễn Lê

HẠNG

3

Số điểm 25.81%

Thời gian làm 00:00:25

  • 04

    Kiet Nguyen

    Số điểm: 3.23%

    Thời gian làm: 00:00:25

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan