Đề 2 Trắc nghiệm môn cơ sở văn hóa Việt Nam

12 câu 15 phút

Trạng thái:

Đề 2

THAM GIA

GIÁO VIÊN

Lê Hiếu

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Ánh Nguyệt

Ánh Nguyệt

HẠNG

2

Số điểm 100%

Thời gian làm 00:00:24

Nam Huỳnh

Nam Huỳnh

HẠNG

1

Số điểm 100%

Thời gian làm 00:00:22

Uyên Mai

Uyên Mai

HẠNG

3

Số điểm 100%

Thời gian làm 00:00:30

 • 04

  Nam Huỳnh

  Số điểm: 100%

  Thời gian làm: 00:00:36

 • 05

  Như Huỳnh

  Số điểm: 100%

  Thời gian làm: 00:00:38

 • 06

  Hý Cônương

  Số điểm: 100%

  Thời gian làm: 00:00:39

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan