ĐỀ 2 TRẮC NGHIỆM KINH TẾ VĨ MÔ

15 câu 20 phút

Trạng thái:

ĐỀ 2

THAM GIA

GIÁO VIÊN

Lê Hiếu

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Trần Thị Tuyết Lê

Trần Thị Tuyết Lê

HẠNG

2

Số điểm 40%

Thời gian làm 00:05:01

Như Hồng

Như Hồng

HẠNG

1

Số điểm 66.67%

Thời gian làm 00:01:25

Nguyễn Thị Hoài Thương

Nguyễn Thị Hoài Thương

HẠNG

3

Số điểm 40%

Thời gian làm 00:07:30

 • 04

  Lê Thị Yến Linh

  Số điểm: 26.67%

  Thời gian làm: 00:03:14

 • 05

  Tuyết Phương

  Số điểm: 0%

  Thời gian làm: 00:00:00

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan