ĐỀ 2 TRẮC NGHIỆM KINH TẾ HỌC

15 câu 20 phút

Trạng thái:

ĐỀ 2

THAM GIA

GIÁO VIÊN

Lê Hiếu

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Huy Hoàng

Huy Hoàng

HẠNG

2

Số điểm 40%

Thào Thị Hà

Thào Thị Hà

HẠNG

1

Số điểm 100%

Thào Thị Hà

Thào Thị Hà

HẠNG

3

Số điểm 20%

 • 04

  Thào Thị Hà

  Số điểm: 13.33%

 • 05

  Huy Hoàng

  Số điểm: 6.67%

 • 06

  Trần Thị Hồng Ngọc

  Số điểm: 0%

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan