ĐỀ 2 TRẮC NGHIỆM HÀNH VI TỔ CHỨC

12 câu 15 phút

Trạng thái:

ĐỀ 2

THAM GIA

GIÁO VIÊN

Lê Hiếu

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Nhi Phan

Nhi Phan

HẠNG

2

Số điểm 100%

Nhi Phan

Nhi Phan

HẠNG

1

Số điểm 100%

Đinh Thành Việt

Đinh Thành Việt

HẠNG

3

Số điểm 100%

 • 04

  Thu Sang

  Số điểm: 91.67%

 • 05

  Đinh Thành Việt

  Số điểm: 91.67%

 • 06

  Thanh Tran

  Số điểm: 83.33%

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan