Đề 2 Trắc nghiệm con người và môi trường

12 câu 15 phút

Trạng thái:

Đề 2

THAM GIA

GIÁO VIÊN

Lê Hiếu

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

 Lê Hiếu

Lê Hiếu

HẠNG

2

Số điểm 83.33%

 Lê Hiếu

Lê Hiếu

HẠNG

1

Số điểm 83.33%

 Lê Hiếu

Lê Hiếu

HẠNG

3

Số điểm 83.33%

 • 04

  Lê Hiếu

  Số điểm: 83.33%

 • 05

  Hiểu Minh

  Số điểm: 66.67%

 • 06

  Hiểu Minh

  Số điểm: 66.67%

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan