ĐỀ 15 TRẮC NGHIỆM QUẢN TRỊ SẢN XUẤT & DỊCH VỤ

12 câu 15 phút

Trạng thái:

ĐỀ 15

THAM GIA

BAN TỔ CHỨC

Lê Hiếu

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Nguyễn Ân

Nguyễn Ân

HẠNG

2

Số điểm 58.33%

Nguyễn Ân

Nguyễn Ân

HẠNG

1

Số điểm 58.33%

Nguyễn Ân

Nguyễn Ân

HẠNG

3

Số điểm 58.33%

 • 04

  Nguyễn Ân

  Số điểm: 58.33%

 • 05

  Hồ Nguyên

  Số điểm: 41.67%

 • 06

  Hồ Nguyên

  Số điểm: 41.67%

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn