ĐỀ 13 TRẮC NGHIỆM QUẢN TRỊ SẢN XUẤT & DỊCH VỤ

12 câu 15 phút

Trạng thái:

ĐỀ 13 

THAM GIA

GIÁO VIÊN

Lê Hiếu

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Hồ Nguyên

Hồ Nguyên

HẠNG

2

Số điểm 100%

Thời gian làm 00:00:12

Hồ Nguyên

Hồ Nguyên

HẠNG

1

Số điểm 100%

Thời gian làm 00:00:12

Hồ Nguyên

Hồ Nguyên

HẠNG

3

Số điểm 100%

Thời gian làm 00:00:12

 • 04

  Hồ Nguyên

  Số điểm: 100%

  Thời gian làm: 00:00:12

 • 05

  Quynh Pham

  Số điểm: 91.67%

  Thời gian làm: 00:01:17

 • 06

  Hồ Nguyên

  Số điểm: 75%

  Thời gian làm: 00:00:10

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan