Đề 11 Trắc nghiệm môn Giáo dục quốc phòng

31 câu 30 phút

Trạng thái:

Đề 11

THAM GIA

GIÁO VIÊN

Lê Hiếu

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Nguyễn Thị Phượng

Nguyễn Thị Phượng

HẠNG

2

Số điểm 74.19%

Thời gian làm 00:10:39

Tiềm Trần

Tiềm Trần

HẠNG

1

Số điểm 100%

Thời gian làm 00:02:22

Nhi Lê

Nhi Lê

HẠNG

3

Số điểm 45.16%

Thời gian làm 00:07:18

 • 04

  An Ny Nguyễn Lê

  Số điểm: 25.81%

  Thời gian làm: 00:00:13

 • 05

  An Ny Nguyễn Lê

  Số điểm: 22.58%

  Thời gian làm: 00:00:13

 • 06

  An Ny Nguyễn Lê

  Số điểm: 22.58%

  Thời gian làm: 00:00:15

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan