Đề 10 Trắc nghiệm môn Giáo dục quốc phòng

31 câu 30 phút

Trạng thái:

Đề 10

THAM GIA

GIÁO VIÊN

Lê Hiếu

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Hiểu Minh

Hiểu Minh

HẠNG

2

Số điểm 38.71%

Vi Thị Nhật Lệ

Vi Thị Nhật Lệ

HẠNG

1

Số điểm 48.39%

An Ny Nguyễn Lê

An Ny Nguyễn Lê

HẠNG

3

Số điểm 35.48%

 • 04

  Hiểu Minh

  Số điểm: 32.26%

 • 05

  Hiểu Minh

  Số điểm: 32.26%

 • 06

  Hiểu Minh

  Số điểm: 32.26%

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan