ĐỀ 10 TRẮC NGHIỆM KINH TẾ VĨ MÔ

15 câu 20 phút

Trạng thái:

ĐỀ 10

THAM GIA

GIÁO VIÊN

Lê Hiếu

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Ciel

Ciel

HẠNG

2

Số điểm 80%

Tuy Văn

Tuy Văn

HẠNG

1

Số điểm 93.33%

Tô Ánh Nguyệt

Tô Ánh Nguyệt

HẠNG

3

Số điểm 73.33%

 • 04

  Bão

  Số điểm: 46.67%

 • 05

  Nga Thanh

  Số điểm: 40%

 • 06

  Bão

  Số điểm: 40%

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan