Đề 1 TRẮC NGHIỆM TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH

31 câu 30 phút

Trạng thái:

Đề 1

THAM GIA

GIÁO VIÊN

Lê Hiếu

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Nguyễn Khánh Thi

Nguyễn Khánh Thi

HẠNG

2

Số điểm 96.77%

Hiểu Minh

Hiểu Minh

HẠNG

1

Số điểm 96.77%

Hiểu Minh

Hiểu Minh

HẠNG

3

Số điểm 93.55%

 • 04

  Hiểu Minh

  Số điểm: 90.32%

 • 05

  Minh Anh

  Số điểm: 90.32%

 • 06

  Trang Thiên

  Số điểm: 90.32%

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan