ĐỀ 1 TRẮC NGHIỆM QUẢN TRỊ THƯƠNG HIỆU

12 câu 15 phút

Trạng thái:

ĐỀ 1

THAM GIA

GIÁO VIÊN

Lê Hiếu

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Lê Minh

Lê Minh

HẠNG

2

Số điểm 100%

Lê Minh

Lê Minh

HẠNG

1

Số điểm 100%

Như Phạm

Như Phạm

HẠNG

3

Số điểm 100%

 • 04

  Như Phạm

  Số điểm: 100%

 • 05

  quỳnh phạm

  Số điểm: 100%

 • 06

  Mỹ Linh

  Số điểm: 100%

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan