Đề 1 Trắc nghiệm môn cơ sở văn hóa Việt Nam

12 câu 15 phút

Trạng thái:

Đề 1

THAM GIA

GIÁO VIÊN

Lê Hiếu

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Trần Quỳnh

Trần Quỳnh

HẠNG

2

Số điểm 100%

Thời gian làm 00:00:56

Ánh Nguyệt

Ánh Nguyệt

HẠNG

1

Số điểm 100%

Thời gian làm 00:00:45

Hý Cônương

Hý Cônương

HẠNG

3

Số điểm 100%

Thời gian làm 00:01:04

 • 04

  Nam Huỳnh

  Số điểm: 100%

  Thời gian làm: 00:01:09

 • 05

  Nhật Quang

  Số điểm: 100%

  Thời gian làm: 00:01:10

 • 06

  Nam Huỳnh

  Số điểm: 100%

  Thời gian làm: 00:01:23

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan