Đề 1 Trắc nghiệm Luật doanh nghiệp

12 câu 15 phút

Trạng thái:

Đề 1

THAM GIA

GIÁO VIÊN

Lê Hiếu

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Nhukha Nguyen

Nhukha Nguyen

HẠNG

2

Số điểm 100%

Thời gian làm 00:00:39

Thanh Nhàn

Thanh Nhàn

HẠNG

1

Số điểm 100%

Thời gian làm 00:00:33

Bích Đoàn

Bích Đoàn

HẠNG

3

Số điểm 100%

Thời gian làm 00:00:39

 • 04

  Trần Hân

  Số điểm: 100%

  Thời gian làm: 00:00:39

 • 05

  Nguyễn Lan

  Số điểm: 100%

  Thời gian làm: 00:00:40

 • 06

  Võ Thị Thảo Nguyên

  Số điểm: 100%

  Thời gian làm: 00:00:41

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn
Thu Sang

Công ty TNHH 2 thành viên trở lên giới hạn tối đa 50 thành viên chứ nhỉ?

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan