Đề 1 Trắc nghiệm Luật doanh nghiệp

12 câu 15 phút

Trạng thái:

Đề 1

THAM GIA

GIÁO VIÊN

Lê Hiếu

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Nhukha Nguyen

Nhukha Nguyen

HẠNG

2

Số điểm 100%

Thanh Nhàn

Thanh Nhàn

HẠNG

1

Số điểm 100%

Bích Đoàn

Bích Đoàn

HẠNG

3

Số điểm 100%

 • 04

  Trần Hân

  Số điểm: 100%

 • 05

  Nguyễn Lan

  Số điểm: 100%

 • 06

  Võ Thị Thảo Nguyên

  Số điểm: 100%

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn
Hana Vi

câu 8 thì công ty TNHH thì tối đa hai thành viên, câu 11 chủ sở hữu có thể là cá nhân hoặc là tổ chức

Thu Sang

Công ty TNHH 2 thành viên trở lên giới hạn tối đa 50 thành viên chứ nhỉ?

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan