Đề 1 Trắc nghiệm Luật doanh nghiệp

12 câu 15 phút

Trạng thái:

Đề 1

THAM GIA

GIÁO VIÊN

Lê Hiếu

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Kiều Tj Tj

Kiều Tj Tj

HẠNG

2

Số điểm 75%

Thời gian làm 00:01:49

Kiều Tj Tj

Kiều Tj Tj

HẠNG

1

Số điểm 75%

Thời gian làm 00:01:49

Kiều Tj Tj

Kiều Tj Tj

HẠNG

3

Số điểm 75%

Thời gian làm 00:01:49

 • 04

  Kiều Tj Tj

  Số điểm: 75%

  Thời gian làm: 00:01:49

 • 05

  Thu Sang

  Số điểm: 58.33%

  Thời gian làm: 00:01:07

 • 06

  Thu Sang

  Số điểm: 41.67%

  Thời gian làm: 00:02:09

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn
Thu Sang

Công ty TNHH 2 thành viên trở lên giới hạn tối đa 50 thành viên chứ nhỉ?

Trả lời Thích

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan