Đề 1 Trắc nghiệm Luật doanh nghiệp

12 câu 15 phút

Trạng thái:

Đề 1

THAM GIA

GIÁO VIÊN

Lê Hiếu

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Như Hina

Như Hina

HẠNG

2

Số điểm 83.33%

Thời gian làm 00:01:18

Khang Lâm

Khang Lâm

HẠNG

1

Số điểm 83.33%

Thời gian làm 00:00:58

Krystina Duyên Mỹ

Krystina Duyên Mỹ

HẠNG

3

Số điểm 83.33%

Thời gian làm 00:01:22

 • 04

  Trúc Nguyễn

  Số điểm: 83.33%

  Thời gian làm: 00:09:51

 • 05

  Kiều Tj Tj

  Số điểm: 75%

  Thời gian làm: 00:01:49

 • 06

  Kiều Tj Tj

  Số điểm: 75%

  Thời gian làm: 00:01:49

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn
Thu Sang

Công ty TNHH 2 thành viên trở lên giới hạn tối đa 50 thành viên chứ nhỉ?

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan