ĐỀ 1 TRẮC NGHIỆM KINH TẾ VĨ MÔ

15 câu 20 phút

Trạng thái:

ĐỀ 1

THAM GIA

GIÁO VIÊN

Lê Hiếu

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Ngân Cao

Ngân Cao

HẠNG

2

Số điểm 73.33%

Thời gian làm 00:04:12

Như Hồng

Như Hồng

HẠNG

1

Số điểm 73.33%

Thời gian làm 00:01:45

Trương Thị Thanh Ngân

Trương Thị Thanh Ngân

HẠNG

3

Số điểm 53.33%

Thời gian làm 00:07:37

 • 04

  Hana Vi

  Số điểm: 53.33%

  Thời gian làm: 00:16:11

 • 05

  Dưa Bé

  Số điểm: 46.67%

  Thời gian làm: 00:02:07

 • 06

  Dưa Bé

  Số điểm: 46.67%

  Thời gian làm: 00:02:07

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan