ĐỀ 1 TRẮC NGHIỆM KINH TẾ VI MÔ

15 câu 20 phút

Trạng thái:

ĐỀ 1

THAM GIA

GIÁO VIÊN

Lê Hiếu

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Triệu An Thân

Triệu An Thân

HẠNG

1

Số điểm 46.67%

Thời gian làm 00:04:51

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan