ĐỀ 1 TRẮC NGHIỆM KINH TẾ VI MÔ

15 câu 20 phút

Trạng thái:

ĐỀ 1

THAM GIA

GIÁO VIÊN

Lê Hiếu

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Ngọc Mi

Ngọc Mi

HẠNG

2

Số điểm 40%

Triệu An Thân

Triệu An Thân

HẠNG

1

Số điểm 46.67%

Ngọc Mi

Ngọc Mi

HẠNG

3

Số điểm 26.67%

  • 04

    Nguyễn Thị Thành

    Số điểm: 20%

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan