ĐỀ 1 Trắc nghiệm IQ

31 câu 30 phút

Trạng thái:

ĐỀ 1

THAM GIA

GIÁO VIÊN

Lê Hiếu

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

ma lamtb6789

ma lamtb6789

HẠNG

2

Số điểm 70.97%

Thời gian làm 00:13:12

Hoài Thương CNC

Hoài Thương CNC

HẠNG

1

Số điểm 100%

Thời gian làm 00:01:49

Thiên Bình

Thiên Bình

HẠNG

3

Số điểm 54.84%

Thời gian làm 00:02:58

 • 04

  Trương Đặng Ngọc Hân

  Số điểm: 51.61%

  Thời gian làm: 00:04:07

 • 05

  Bảo Ngọc

  Số điểm: 51.61%

  Thời gian làm: 00:08:02

 • 06

  Hiểu Minh

  Số điểm: 35.48%

  Thời gian làm: 00:00:15

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan