ĐỀ 1 Trắc nghiệm IQ

31 câu 30 phút

Trạng thái:

ĐỀ 1

THAM GIA

GIÁO VIÊN

Lê Hiếu

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

☂♣Hắc▲Hoàng♫Thiên♥Linh♑★

☂♣Hắc▲Hoàng♫Thiên♥Linh♑★

HẠNG

2

Số điểm 93.55%

Cao Hoài Thương

Cao Hoài Thương

HẠNG

1

Số điểm 100%

☂♣Hắc▲Hoàng♫Thiên♥Linh♑★

☂♣Hắc▲Hoàng♫Thiên♥Linh♑★

HẠNG

3

Số điểm 93.55%

 • 04

  Nguyễn Hà Trọng Phúc

  Số điểm: 80.65%

 • 05

  Hoàng Long

  Số điểm: 70.97%

 • 06

  ma lamtb6789

  Số điểm: 70.97%

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan