ĐỀ 1 TRẮC NGHIỆM HÀNH VI TỔ CHỨC

12 câu 15 phút

Trạng thái:

ĐỀ 1

THAM GIA

GIÁO VIÊN

Lê Hiếu

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Đinh Thành Việt

Đinh Thành Việt

HẠNG

2

Số điểm 100%

Thời gian làm 00:02:53

Nhi Phan

Nhi Phan

HẠNG

1

Số điểm 100%

Thời gian làm 00:01:33

Nhi Phan

Nhi Phan

HẠNG

3

Số điểm 91.67%

Thời gian làm 00:01:59

 • 04

  Đinh Thành Việt

  Số điểm: 83.33%

  Thời gian làm: 00:02:10

 • 05

  Thu Sang

  Số điểm: 75%

  Thời gian làm: 00:02:28

 • 06

  Đinh Thành Việt

  Số điểm: 66.67%

  Thời gian làm: 00:03:34

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan