ĐỀ 1 TRẮC NGHIỆM HÀNH VI TỔ CHỨC

12 câu 15 phút

Trạng thái:

ĐỀ 1

THAM GIA

GIÁO VIÊN

Lê Hiếu

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Nhật Minh Lê

Nhật Minh Lê

HẠNG

2

Số điểm 66.67%

Thời gian làm 00:04:23

Thu Sang

Thu Sang

HẠNG

1

Số điểm 75%

Thời gian làm 00:02:28

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan