Đề 1 Trắc nghiệm con người và môi trường

12 câu 15 phút

Trạng thái:

Đề 1

THAM GIA

GIÁO VIÊN

Lê Hiếu

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Hiểu Minh

Hiểu Minh

HẠNG

2

Số điểm 100%

Thời gian làm 00:00:53

Hiểu Minh

Hiểu Minh

HẠNG

1

Số điểm 100%

Thời gian làm 00:00:53

Hiểu Minh

Hiểu Minh

HẠNG

3

Số điểm 100%

Thời gian làm 00:00:53

 • 04

  Hiểu Minh

  Số điểm: 100%

  Thời gian làm: 00:00:53

 • 05

  Nguyễn Tươi

  Số điểm: 91.67%

  Thời gian làm: 00:00:47

 • 06

  Nguyễn Tươi

  Số điểm: 91.67%

  Thời gian làm: 00:00:47

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan