ĐỀ 1 TRẮC NGHIỆM CHUYÊN ĐỀ BỆNH DA LIỄU

31 câu 30 phút

Trạng thái:

ĐỀ 1

THAM GIA

GIÁO VIÊN

Lê Hiếu

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Khánh Huyền

Khánh Huyền

HẠNG

2

Số điểm 96.77%

 Lê Hiếu

Lê Hiếu

HẠNG

1

Số điểm 100%

ngochan nguyen

ngochan nguyen

HẠNG

3

Số điểm 96.77%

 • 04

  ngochan nguyen

  Số điểm: 96.77%

 • 05

  JAnry TrAng

  Số điểm: 90.32%

 • 06

  Trần Thuỳ Linh

  Số điểm: 87.10%

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan