ĐỀ 1 TRẮC NGHIỆM CHUYÊN ĐỀ BỆNH DA LIỄU

31 câu 30 phút

Trạng thái:

ĐỀ 1

THAM GIA

GIÁO VIÊN

Lê Hiếu

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Hiểu Minh

Hiểu Minh

HẠNG

2

Số điểm 45.16%

Thời gian làm 00:00:29

 Lê Hiếu

Lê Hiếu

HẠNG

1

Số điểm 100%

Thời gian làm 00:01:34

Hiểu Minh

Hiểu Minh

HẠNG

3

Số điểm 35.48%

Thời gian làm 00:00:21

 • 04

  Hiểu Minh

  Số điểm: 35.48%

  Thời gian làm: 00:00:22

 • 05

  Hiểu Minh

  Số điểm: 35.48%

  Thời gian làm: 00:00:25

 • 06

  Hiểu Minh

  Số điểm: 32.26%

  Thời gian làm: 00:00:22

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan