Câu hỏi trắc nghiệm môn Đường lối Đảng Cộng sản Việt Nam

20 câu 30 phút

Trạng thái:

Đề 3

THAM GIA

GIÁO VIÊN

Lê Hiếu

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Tuan Doan

Tuan Doan

HẠNG

2

Số điểm 75%

Nguyễn Thảo

Nguyễn Thảo

HẠNG

1

Số điểm 85%

Thúy Hồng

Thúy Hồng

HẠNG

3

Số điểm 30%

 • 04

  Ánh Nguyệt

  Số điểm: 20%

 • 05

  Trần Văn Trí Nguyên

  Số điểm: 0%

 • 06

  Sam Hancoco

  Số điểm: 0%

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan