Câu hỏi trắc nghiệm môn Đường lối Đảng Cộng sản Việt Nam

20 câu 30 phút

Trạng thái:

Đề 1

THAM GIA

GIÁO VIÊN

Lê Hiếu

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Trần Bảo Huyên

Trần Bảo Huyên

HẠNG

2

Số điểm 95%

Kiều Trang

Kiều Trang

HẠNG

1

Số điểm 100%

Bảo Ngô

Bảo Ngô

HẠNG

3

Số điểm 95%

 • 04

  Hồ Bé Ngoãn

  Số điểm: 90%

 • 05

  Hồ Bé Ngoãn

  Số điểm: 85%

 • 06

  Nguyễn Thị Thuỳ Trang

  Số điểm: 75%

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan