Tháng trong tiếng Anh: Tên, viết tắt, cách đọc

Tháng trong tiếng Anh: Tên, viết tắt, cách đọc

22 07/02/2020

Cách đọc Tháng trong Tiếng Anh

Tháng 1: January /'ʤænjuəri- Jan.

Tháng 2: February /´februəri- Feb.

Tháng 3: March /mɑ:tʃ- Mar.

Tháng 4: April /'eiprəl- Apr.

Tháng 5: May /mei/

Tháng 6: June /[dʒu:n]/

Tháng 7: July /dʒu´lai/

Tháng 8: August /'ɔ:gəst - ɔ:'gʌstAug

Tháng 9: September /sep´tembəSept

Tháng 10: October /ɔk´toubə/ - Oct

Tháng 11: November /nou´vembəNov

Tháng 12: December /di'sembəDec

Nếu như bạn đọc theo Anh - Anh, ngày sẽ viết trước tháng, bạn sẽ thêm số thứ tự ở phía sau, bỏ giới từ "of" ở vị trí trước tháng.

Ví dụ: 6(th) (of) January(,) 2009 (Ngày mùng 6 tháng 1 năm 2009).

Tuy nhiên, nếu như bạn đọc và viết tháng trong tiếng Anh theo Anh - Mỹ, tháng sẽ được viết trước ngày và có mạo từ đằng trước.

Ví dụ: August (the) 9(th), 2007 (Ngày mùng 9 tháng 8 năm 2007).

Nếu bạn đọc ngày trước tháng, bạn sẽ phải sử dụng mạo từ xác định trước ngày và giới từ "of" đứng trước tháng.

Trên đây là nội dung cụ thể liên quan đến kiến thức tháng trong tiếng Anh: Tên, viết tắt, cách đọc, qua đó, các bạn có thể vận dụng những kiến thức này vào việc giải quyết các bài tập liên quan, đồng thời, đây cũng là nội dung được sử dụng rất nhiều trong các cuộc giao tiếp thường ngày, giúp người nghe có thể xác định được một khoảng thời gian cụ thể nào đó trong năm.

Không chỉ có ngày tháng, các số trong tiếng Anh cũng là một vấn đề không nhỏ với những bạn có ít kinh nghiệm, cách đọc số trong tiếng Anh cũng không khó, tuy nhiên để đọc số trong tiếng Anh tốt nhất, các bạn thực hiện việc giao tiếp thường xuyên với những người nước ngoài.


Cách viết tháng trong tiếng Anh hay cách viết ngày tháng trong tiếng Anh là những nội dung kiến thức hữu ích giúp bạn có thể thực hiện tốt các cuộc giao tiếp. Vì vậy, để học toàn diện được tiếng Anh, các bạn cần học từ những bài học đơn giản nhất như cách viết ngày tháng trong tiếng Anh để hoàn thiện được các nội dung kiến thức của mình.


st

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn