Soạn Văn 8: Thuyết minh về một thể loại văn học

Soạn Văn 8: Thuyết minh về một thể loại văn học

164 21/09/2019

Từ quan sát đến mô tả, thuyết minh đặc điểm một thể loại văn học

1. Quan sát

a. Mỗi bài thơ có 8 dòng, mỗi dòng 7 tiếng. Số dòng số chữ ấy là bắt buộc, không được tùy ý thêm bớt.

b. Kí hiệu bằng, trắc cho từng bài thơ:

- Vào nhà ngục Quảng Đông cảm tác:

Vẫn là hào kiệt vẫn phong lưu

(T – B – B – T – T – B – B)

Chạy mỏi chân thì hãy ở tù

(T – T – B – B – T – T – B)

Đã khách không nhà trong bốn biển

(T – T – B – B – B – T – T)

Lại người có tội giữa năm châu

(T – B – T – T – T – B – B)

Bủa tay ôm chặt bồ kinh tế

(T – B – B – T – B – B – T)

Mở miệng cười tan cuộc oán thù

(T – T – B – B – T – T – B)

Thân ấy vẫn còn, còn sự nghiệp

(B – T – T – B – B – T – T)

Bao nhiêu nguy hiểm sợ gì đâu

(B – B – B – T – T – B – B)

- Đập đá ở Côn Lôn:

Làm trai đứng giữa đất Côn Lôn

(B – B – T – T – T – B – B)

Lừng lẫy làm cho lở núi non

(B – T – B – B – T – T – B)

Xách búa đánh tan năm bảy đống

(T – T – T – B – B – T – T)

Ra tay đập bể mấy trăm hòn

(B – B – T – T – T – B – B)

Tháng ngày bao quản thân sành sỏi

(T – B – B – T – B – B – T)

Mưa nắng càng bền dạ sắt son

(B – T – B – B – T – T – B)

Những kẻ vá trời khi lỡ bước

(T – T – T – B – B – T – T )

Gian nan chi kể việc con con

(B – B – B – T – T – B – B)

c. Nhận xét quan hệ bằng trắc:

- Tiếng thứ 4 của các câu luôn trái thanh với tiếng thứ 2 và thứ 6. Ví dụ câu 1 bài Đập đá ở Côn Lôn: B – B – T – T – T – B – B

- Các tiếng 2, 4, 6 của các cặp câu 1-2, 3-4, 5-6, 7-8 luôn trái ngược về thanh.

- Các tiếng 2, 4, 6 của câu 1-8, 2-3, 4-5, 6-7 trùng nhau về thanh điệu.

d. Những tiếng hiệp vần với nhau trong bài thơ là ở cuối các câu 1, 2, 4, 6, 8.

e. Thường ngắt nhịp chẵn lẻ: 4/3, 2/2/3

2. Lập dàn bài

Luyện tập

Câu 1 (trang 154 sgk Ngữ Văn 8 Tập 1): Thuyết minh đặc điểm chính của truyện ngắn trên cơ sở các truyện ngắn đã học: Tôi đi học, Lão Hạc, Chiếc lá cuối cùng.

- Mở bài: Truyện ngắn là thể loại truyện …

- Thân bài:

+ Về dung lượng: Nhỏ

+ Về nhân vật: Thường khá ít nhân vật.

+ Về cốt truyện: Thường đơn giản và ngắn gọn

+ Về nội dung: Đưa ra một ý nghĩa nào đó với cuộc sống.

- Kết bài: Khẳng định vai trò, ý nghĩa của các truyện ngắn.

st

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn