Giải vở bài tập Toán 4 bài 95: Luyện tập

Giải vở bài tập Toán 4 bài 95: Luyện tập

42 26/03/2020

Hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 13, 14 Vở bài tập (SBT) Toán lớp 4 tập 2

Giải Vở bài tập Toán lớp 4 tập 2 Bài 1 trang 13

 Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

Hình có diện tích lớn nhất là:

A. Hình (1)

B. Hình (2)

C. Hình (3)

Giải vở bài tập Toán 4

Phương pháp giải:

- Tính diện tích các hình rồi so sánh kết quả với nhau.

- Áp dụng các công thức :

+ Diện tích hình vuông = cạnh × cạnh.

+ Diện tích hình chữ nhật = chiều dài × chiều rộng.

Đáp án

Diện tích hình (1) là : 5 × 5 = 25 (cm2)

Diện tích hình (3) là : 6 × 4 = 24 (cm2)

Ta có : 20cm2 < 24cm2 < 25cm2

Vậy hình (1) có diện tích lớn nhất.

Chọn A. Hình (1).

>> Tham khảo thêm: Giải vở bài tập Toán 4 bài 94: Diện tích Hình bình hành

Giải Vở bài tập Toán lớp 4 tập 2 Bài 2 trang 13

Viết vào ô trống (theo mẫu)

Hình bình hành

Chu vi

(1)

20cm

(2)

 

(3)

 

(4)

 

Giải vở bài tập Toán 4

Phương pháp giải:

Gọi P là chu vi của hình bình hành :

P = (a + b) × 2

trong đó a, b là độ dài cạnh của hình bình hành có cùng đơn vị đo.

Đáp án

P là chu vi của hình bình hành: P = (a + b) x 2

a, b là độ dài cạnh của hình bình hành có cùng đơn vị đo.

Hình bình hành (1): P = (6 + 4) x 2 = 20cm.

(2): P = (5 + 3) x 2 = 16cm

(3): P = (4 + 4 ) x 2 = 16cm

(4): P = (5 + 4) x 2 = 18 cm

Hình bình hành

Chu vi

(1)

20cm

(2)

16cm

(3)

16cm

(4)

18cm

Giải Vở bài tập Toán lớp 4 tập 2 Bài 3 trang 14

 Viết vào ô trống (theo mẫu)

Hình bình hành

(1)

(2)

(3)

Cạnh đáy

4cm

14cm

 

Chiều cao

34cm

 

24cm

Diện tích

136cm2

182cm2

360cm2

Phương pháp giải:

Từ công thức :

Diện tích hình bình hành = độ dài đáy × chiều cao

suy ra :

+ Độ dài đáy (cạnh đáy) = diện tích hình bình hành : chiều cao.

+ Chiều cao = diện tích hình bình hành : độ dài đáy (cạnh đáy)

Đáp án

Hình bình hành

(1)

(2)

(3)

Cạnh đáy

4cm

14cm

15cm

Chiều cao

34cm

13cm

24cm

Diện tích

136cm2

182cm2

360cm2

Giải Vở bài tập Toán lớp 4 tập 2 Bài 4 trang 14

Cho hình H tạo bởi hình chữ nhật ABCD và hình bình hành BEFC như hình vẽ bên. Tính diện tích hình H.

 Giải vở bài tập Toán 4

Phương pháp giải:

- Diện tích hình H = diện tích hình chữ nhật ABCD + hình bình hành BEFC.

+ Diện tích hình chữ nhật = chiều dài × chiều rộng.

+ Diện tích hình bình hành = độ dài đáy × chiều cao.

Đáp án

Bài giải

Diện tích hình chữ nhật là:

S = AD DC = 4 3 = 12 (cm2)

Diện tích hình bình hành là:

S = BC FG = 4 3 = 12 (cm2)

(vì BC = AD, ABCD là hình chữ nhật)

Diện tích hình (H) là:

SH = SABCD + SBEFC = 12 + 12 = 24 (cm2)

Đáp số: 24 (cm2)


st

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn