Giải vở bài tập Toán 3 bài 50: Luyện tập Bài toán giải bằng hai p

Giải vở bài tập Toán 3 bài 50: Luyện tập Bài toán giải bằng hai p

1,383 18/08/2019

Hướng dẫn giải câu 1, 2, 3, 4 Vở bài tập Toán 3 bài 50: Luyện tập Bài toán giải bằng hai phép tính

Câu 1. Một người có 50 quả trứng. Lần đầu bán 12 quả, lần sau bán 18 quả. Hỏi sau hai lần bán, người đó còn lại bao nhiêu quả trứng?

Giải vở bài tập Toán 3 bài 50 câu 1

Câu 2. Một thùng có 42l dầu, đã lấy đi 1/7 số dầu đó. Hỏi trong thùng còn lại bao nhiêu lít dầu?

Câu 3. Lập bài toán theo tóm tắt sau rồi giải bài toán đó:

 Giải vở bài tập Toán 3 bài 50 câu 3

Câu 4. Tính (theo mẫu):

Gấp 13 lên 2 lần rồi thêm 19

13 ⨯ 2 = 26

26 + 19 = 45

Gấp 24 lên 4 lần rồi bớt 47

………………

……………….

 

Giảm 35 đi 7 lần rồi thêm 28

………………

……………….

Giảm 48 đi 6 lần rồi bớt 2

………………

……………….

Bài giải

Câu 1.

Bài giải

Hai lần người đó bán được số quả trứng là:

12 + 18 = 30 (quả)

Số quả trứng còn lại là:

50 – 30 = 20 (quả)

Đáp số: 20 quả

Câu 2.

Tóm tắt

 Giải vở bài tập bài 50

Bài giải

Số lít dầu lấy ra là:

42 : 7 = 6 (l)

Số lít dầu còn lại trong thùng là:

42 – 6 = 36 (l)

Đáp số: 36l

Câu 3.

Bài toán: Có một đàn gà, trong đó có 14 con gà trống và số gà mái gấp 4 lần số gà trống. Hỏi đàn gà đó có bao nhiêu con?

Bài giải

Số con gà mái là:

14 ⨯ 4 = 56 (con)

Tổng số con gà có trong đàn gà đó là:

56 + 14 = 70 (con)

Đáp số: 70 con

Câu 4.

Gấp 13 lên 2 lần rồi thêm 19

13 ⨯ 2 = 26

26 + 19 = 45

Gấp 24 lên 4 lần rồi bớt 47

24 ⨯ 4 = 96

96 – 47 = 49

 

Giảm 35 đi 7 lần rồi thêm 28

35 : 7 = 5

5 + 28 = 33

Giảm 48 đi 6 lần rồi bớt 2

48 : 6 = 8

8 – 2 = 6

st

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn