Giải vở bài tập Toán 3 bài 23: Luyện tập Bảng chia 6

Giải vở bài tập Toán 3 bài 23: Luyện tập Bảng chia 6

47 20/08/2019

Đáp án và Hướng dẫn giải bài 1, 2, 3, 4 trang 30 Vở bài tập Toán 3:

Câu 1. Tính nhẩm:

48 : 6      6 : 6

24 : 6      30 : 6

12 : 6      60 : 6

42 : 6     18 : 6

36 : 6     18 : 3

54 : 6     18 : 2

Câu 2. Viết số thích hợp vào ô trống:

Giải vở bài tập Toán 3 bài 23 câu 2

Câu 3. Có 30l dầu lạc, đựng đều vào 6 can. Hỏi mỗi can có bao nhiêu lít dầu lạc?

Câu 4. Tô màu 1/6 mỗi hình sau:

 Giải vở bài tập Toán 3 bài 23 câu 4

Bài giải

Câu 1.

48 : 6 = 8         6 : 6 = 1

24 : 6 = 4         30 : 6 = 5

12 : 6 = 2         60 : 6 = 10

42 : 6 = 7         18 : 6 = 3

36 : 6 = 6         18 : 3 = 6

54 : 6 = 9         18 : 2 = 9

Câu 2.

Giải vở bài tập Toán 3 bài 23 đáp án câu 2

Câu 3.

Tóm tắt

 Giải vở bài tập Toán 3 bài 23 đáp án câu 3

Bài giải

Số lít dầu có trong mỗi can là :

30 : 6 = 5 (lít)

Đáp số : 5 lít

Câu 4.

Giải vở bài tập Toán 3 bài 23 đáp án câu 4

st

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn