Giải vở bài tập Toán 3 bài 17: Bảng nhân 6

Giải vở bài tập Toán 3 bài 17: Bảng nhân 6

86 18/08/2019

Câu 1. Tính nhẩm:

6 ⨯ 1         6 ⨯ 4

6 ⨯ 2         6 ⨯ 5

6 ⨯ 3         6 ⨯ 6

6 ⨯ 9         0 ⨯ 6

6 ⨯ 8         6 ⨯ 0

6 ⨯ 7         6 ⨯ 10

Câu 2. Mỗi túi có 6kg táo. Hỏi 3 túi như thế có tất cả bao nhiêu ki-lô-gam táo?

Giải vở bài tập Toán 3 bài 17 câu 2

Câu 3. Đếm thêm 6 rồi viết số thích hợp vào dưới mỗi vạch của tia số:

Câu 4. Viết số thích hợp vào ô trống:

 Giải vở bài tập Toán 3 bài 17 câu 4

Bài giải

Câu 1.

6 ⨯ 1 = 6          6 ⨯ 4 = 24

6 ⨯ 2 = 12         6 ⨯ 5 = 30

6 ⨯ 3 = 18         6 ⨯ 6 = 36

6 ⨯ 9 = 54         0 ⨯ 6 = 0

6 ⨯ 8 = 48         6 ⨯ 0 = 0

6 ⨯ 7 = 42         6 ⨯ 10 = 60

Câu 2.

Tóm tắt

 Giải vở bài tập Toán 3 bài 17 đáp án câu 2

Bài giải

Số ki-lô-gam táo có trong 3 túi là:

6 ⨯ 3 = 18 (kg)

Đáp số: 18kg

Câu 3.

Ta có: 6 + 6 = 12; 12 + 6 = 18; 18 + 6 = 24 …… 54 + 6 = 60

 Giải vở bài tập Toán 3 bài 17 đáp án câu 3

Câu 4.

Giải vở bài tập Toán 3 bài 17 đáp án câu 4

st

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn