Giải bài tập trang 196 SGK Hóa học lớp 11: Bài thực hành 5 Tính c

Giải bài tập trang 196 SGK Hóa học lớp 11: Bài thực hành 5 Tính c

34 16/06/2019

Giải bài tập trang 196 SGK Hóa học lớp 11: Bài thực hành 5 Tính chất của etanol, glixerol và phenol

Bài thực hành 5 Tính chất của etanol, glixerol và phenol

I. CHUẨN BỊ

1. Dụng cụ: Ống nghiệm, đèn cồn, ống hút nhỏ giọt, giá để ống nghiệm, kẹp hóa chất.

2. Hóa chất: glixerol, phenol, etanol khan, Na, dd NaOH 10%, dd CuSO4 2%, dd Br2, nước cất.

II. Nội dung và cách tiến hành

Thí nghiệm 1: Etanol tác dụng với Na

1. Dụng cụ và hoá chất

- Dụng cụ: Ống nghiệm khô, đèn cồn, hộp quẹt.

- Hoá chất: 2ml ancol etilic

2. Cách tiến hành

- SGK trang 196.

3. Phương trình hóa học và hiện tượng

2CH3CH2OH + 2Na → 2CH3CH2ONa +H2

Ngọn lửa chuyển sang màu xanh do có khí H2 thoát ra.

Thí nghiệm 2: Glixerol tác dụng với Cu(OH)2

1. Dụng cụ và hoá chất

- Dụng cụ: 2 ống nghiệm, ống nhỏ giọt.

- Hoá chất: dd CuSO4, dd NaOH 10%, etanol, glixerol.

2. Tiến hành

- SGK trang 196.

3. Phương trình hóa học và hiện tượng

Bài thực hành 5 Tính chất của etanol, glixerol và phenol

st

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn