Giải bài tập trang 104, 105 SGK Toán 4: Luyện tập diện tích hình

Giải bài tập trang 104, 105 SGK Toán 4: Luyện tập diện tích hình

14 26/03/2020

Giải bài tập trang 104, 105 SGK Toán 4: Luyện tập diện tích hình bình hành

Hướng dẫn giải tiết LUYỆN TẬP (bài 1, 2, 3, 4 SGK Toán lớp 4 trang 104, 105)

Giải Toán lớp 4 Bài 1 trang 104 SGK Toán 4 tập 2

Hãy nêu tên các cặp cạnh đối diện trong: hình chữ nhật ABCD, hình bình hành EGHK, hình tứ giác MNPQ.

Giải bài tập trang 104, 105 SGK Toán 4

Phương pháp giải:

Quan sát kĩ các hình đã cho để tìm các cặp cạnh đối diện có trong mỗi hình vẽ đã cho.

Đáp án:

Hình chữ nhật ABCD có:

  • Cạnh AB đối diện với cạnh DC
  • Cạnh AD đối diện cạnh BC

Hình bình hành EGHK có

  • Cạnh EK đối diện với cạnh GH
  • Cạnh EG đối diện với cạnh KH

Hình tứ giác MNPQ có

  • Cạnh MQ đối diện với cạnh NP
  • Cạnh MN đối diện với cạnh QP

Giải Toán lớp 4 Bài 2 trang 105 SGK Toán 4 tập 2

Viết vào ô trống theo mẫu:

Độ dài đáy

7cm

14cm

23cm

Chiều cao

16cm

13cm

16cm

Diện tích hình bình hành

7 × 16 = 112 (cm2)

 

 

Phương pháp giải:

Diện tích hình bình hành bằng độ dài đáy nhân với chiều cao (cùng một đơn vị đo).

S = a × h

(S là diện tích, a là độ dài cạnh đáy, h là chiều cao hình bình hành).

Đáp án:

Độ dài đáy7cm14cm23cm
Chiều cao13cm13cm16cm
Diện tích hình bình hành7 × 16 = 112 (cm2)14 × 13 = 182 (cm2)23 × 16 = 368 (cm2)

Giải Toán lớp 4 Bài 3 trang 105 SGK Toán 4 tập 2

Hình bình hành ABCD có độ dài cạnh AB là a, độ dài cạnh BC là b

Giải bài tập trang 104, 105 SGK Toán 4

Công thức tính chu vi P của hình bình hành là:

P = (a+ b) × 2 (a và b cùng một đơn vị đo)

Áp dụng công thức trên để tính chu vi hình bình hành, biết:

a) a = 8cm; b = 3cm

b) a = 10dm; b = 5dm

Phương pháp giải:

Thay chữ bằng số vào biểu thức P = (a + b) × 2 rồi tính giá trị biểu thức đó.

Đáp án:

a) Với a = 8cm; b = 3cm thì chu vi hình bình hành là:

P = (8 + 3) × 2 = 22 (cm)

b) Với a = 10dm; b = 5dm thì chu vi của hình bình hành là:

P = (10 + 5) × 2 = 30 (dm)

Giải Toán lớp 4 Bài 4 trang 105 SGK Toán 4 tập 2

Một mảnh đất trồng hoa hình bình hành có độ dài đáy là 40dm, chiều cao là 25dm. Tính diện tích của miếng đất đó?

Phương pháp giải:

Áp dụng cách tính diện tích hình bình hành:

Diện tích hình bình hành bằng độ dài đáy nhân với chiều cao (cùng một đơn vị đo).

Đáp án:

Diện tích của mảnh đất là:

40 × 25 = 1000 (dm2)

Đáp số: 1000dm2


st

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn